Khuyến mại Vàng SJC 999.9 với khách hàng mua xe IVECO Hongyan

Công ty TNHH Thương mại thiết bị Vạn Xuân tiếp tục chương trình khuyến mại vàng đối với khách hàng mua xe IVECO Hongyan cụ thể như sau:

  1. Mỗi tỉnh được tối đa 5 khách hàng (Riêng TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh không hạn chế số lượng khách hàng).
  2. Mỗi khách hàng được khuyến mại mỗi xe 1 lượng vàng, tối đa 3 xe (tương đương 3 lượng vàng).